SPK’dan işlem yasakları

featured

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2024-23 numaralı bültenini yayımlandı.

Bültende Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasalarında gerçekleştirdikleri işlemler dolayısı ile aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi ve kişiler hakkında 08.05.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

İlgili yasaklara ilişkin kamuoyu ile paylaşılan detaylar şöyle:

a) Akdeniz Yatırım Holding AŞ (AKYHO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1
sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 08.05.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

b) Seyitler Kimya Sanayi AŞ (SEYKM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 08.05.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

SPK’dan işlem yasakları

Yorumlar kapalı.